แจ้งการชำระเงิน
  • HOME
  • แจ้งการชำระเงิน
 
     
ชื่อบัญชี : เน็กไซล์ จำกัด สาขาย่อยสุขาภิบาล 2
 
ธนาคาร กรุงไทย
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-05327-5
     
     
     
** กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จะถูกส่งออกหลังจาก บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
ได้รับหนังสือหักภาษีจากลูกค้าเรียบร้อย
   
   
ช่องทางการโอน ตู้ ATM หรือ ตู้ฝากเงินสด
Internet Banking (โอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ต)
ATM SIM (โอนเงินผ่านมือถือ)
เคาน์เตอร์ธนาคาร (กรุณาจดจำเวลาขณะโอนเงิน)
สาขาที่ทำการโอน (หากมี)
จำนวนเงิน (ตามยอดจริง) บาท
วันที่โอนเงิน (จากธนาคาร) / /
เวลาที่โอนเงิน (จากธนาคาร) : นาฬิกา
หมายเหตุ (หากมี)
   
 

GOTOP