วิธีการชำระเงิน
  • HOME
  • วิธีการชำระเงิน
 

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนผ่านทางตู้ ATM หรือเคาเตอร์ธนาคาร โดยโอนมาตามบัญชีที่อยู่ข้างล่างนี้
 
ชื่อบัญชี : บริษัท เน็กไซล์ จำกัด (สาขาย่อย : สุขาภิบาล2)
     
  ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร กรุงไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 197-0-05327-5
   
   
* เมื่อท่านลูกค้าชำระเงินแล้วเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่

เบอร์แฟกซ์ Netregis Scan แล้วส่งอีเมล์
 
** กรณีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี จะถูกส่งออกหลังจาก บริษัท เน็กไซล์ จำกัด ได้รับหนังสือหักภาษีจากลูกค้าเรียบร้อย
   


GOTOP