ข้อมูลส่วนบุคคล
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
ชื่อบริษัท :
*
ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Sabai Shop Co.,Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ :
*
กรุณาระบุชื่อของผู้ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ Mr/Mrs/Ms
เช่น Sabaijai
นามสกุล :
*
กรุณาระบุชื่อสกุลของผู้ติดต่อท่านเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น Chaidee
ชื่อ :
*
กรุณาระบุชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ Mr/Mrs/Ms  เช่น Sabaijai
นามสกุล :
*
กรุณาระบุชื่อสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น Chaidee
ข้อมูล ที่ติดต่อได้
ที่อยู่ :
*
กรุณาระบุที่อยู่สำหรับการติดต่อ หรือที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
เช่น 12/3 Soi Ramkhamhaeng 166 Yak 4
ตำบล / แขวง :
*
กรุณาระบุตำบล หรือแขวง
เช่น Minburi
อำเภอ / เขต :
*
กรุณาระบุอำเภอ หรือ เขต
เช่น Minburi
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์ เช่น 10510
หมายเลขโทรศัพท์ :
+66 *
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ และรหัสพื้นที่ เช่น 02-978-6660 ถึง 1
แฟกซ์ :
+66
กรุณาระบุหมายเลขโทรสาร และรหัสพื้นที่ เช่น 02-917-7033
อีเมล์ :
*
กรุณาระบุที่อยู่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
เช่น info@netregis.com
ยืนยันอีเมล์ :
*
กรุณาระบุที่อยู่อีเมล์อีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน.
ที่อยู่ :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
เช่น 12/3 Soi Ramkhamhaeng 166 Yak 4
ตำบล / แขวง :
กรุณาระบุตำบล หรือแขวง
เช่น Minburi
อำเภอ / เขต :
กรุณาระบุอำเภอ หรือ เขต
เช่น Minburi
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เช่น 10240
ช้อมูลผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้งาน :
*
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน :
*
กำหนดรหัสผ่านมีความยาวได้ตั้งแต่ 8 ถึง 16 ตัวอักษร
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a,A ถึง z,Z ตัวเลข 0 ถึง 9 และ อักขระพิเศษ รวมกันในรหัสผ่าน
ตัวอย่าง d@z59i;ND
ยืนยันรหัสผ่าน :
*
กรุณาระบุ Password อีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
กรอกรหัสดังภาพ CAPTCHA Image    Reload *
 
ท่านรู้จัก NetRegis.com ได้อย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)
จากคนรู้จัก/เพื่อน
Google/ Yahoo/ Bing
โฆษณาแบนเนอร์
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
*** หมายเหตุ   สัญลักษณ์ * เป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกให้ครบถ้วน
  มีลูกค้าบางท่านกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อกลับไปได้ เมื่อเวลาที่ Domain หรือ Hosting หมดอายุ เว็บไซต์นั้นจะใช้งานไม่ได้ และมีผลกระทบทำให้ธุรกิจของท่านเสียหาย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
 
ยืนยันการสมัครและยอมรับเงื่อนไข ยอมรับเงื่อนไข
รายละเอียดข้อตกลงในการสมัคร
 
Domain name จดโดเมน ราคาถูก สมัครงาน หางาน ติดตามข่าวสาร Hosting Netregis ผ่านทาง Twiiter บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
Hosting Security