ขั้นตอนการขอใบเสนอราคา
1. เลือก Package ที่ต้องการใบเสนอราคา และเลือกประเภทโดเมน ที่ต้องการ
2. ระบุชื่อลูกค้า ระบบจะนำไปแสดงที่ใบเสนอราคา
3. ถ้าต้องการให้ส่งใบเสนอราคาทาง Email ด้วย ให้ป้อน Email address ที่ช่อง "Email address"
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ
5. ถ้าต้องการให้ส่งใบเสนอราคาทาง FAX กรุณาแจ้งเบอร์ FAX ที่ช่อง "รายละเอียดอื่นๆ"

เลือก Package
ประเภทโดเมน
ชื่อลูกค้า *
ที่อยู่ *
Email Address *
เบอร์โทรศัพท์ *
รายละเอียดอื่นๆ
เช่น ชื่อโดเมน website.com จดโดเมน 3 ปี

* หมายเหตุ ข้อมูลที่สำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Domain name จดโดเมน ราคาถูก สมัครงาน หางาน ติดตามข่าวสาร Hosting Netregis ผ่านทาง Twiiter บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
Hosting Security