NetRegis.Com

กรอกรายละเอียดข้อมูล สำหรับสมัครสมาชิกใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
ชื่อบริษัท :
*
ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ เช่น Sabai Shop Co.,Ltd.
ชื่อผู้ติดต่อ :
*
กรุณาระบุชื่อของผู้ติดต่อเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ Mr/Mrs/Ms
เช่น Sabaijai
นามสกุล :
*
กรุณาระบุชื่อสกุลของผู้ติดต่อท่านเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น Chaidee
ชื่อ :
*
กรุณาระบุชื่อของท่านเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ Mr/Mrs/Ms  เช่น Sabaijai
นามสกุล :
*
กรุณาระบุชื่อสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น Chaidee
ข้อมูล ที่ติดต่อได้
ที่อยู่ :
*
กรุณาระบุที่อยู่สำหรับการติดต่อ หรือที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
เช่น 12/3 Soi Ramkhamhaeng 166 Yak 4
ตำบล / แขวง :
*
กรุณาระบุตำบล หรือแขวง
เช่น Minburi
อำเภอ / เขต :
*
กรุณาระบุอำเภอ หรือ เขต
เช่น Minburi
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
กรุณาระบุรหัสไปรษณีย์ เช่น 10510
หมายเลขโทรศัพท์ :
+66 *
กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ และรหัสพื้นที่ เช่น 02-978-6660 ถึง 1
แฟกซ์ :
+66
กรุณาระบุหมายเลขโทรสาร และรหัสพื้นที่ เช่น 02-917-7033
อีเมล์ :
*
กรุณาระบุที่อยู่อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้
เช่น info@netregis.com
ยืนยันอีเมล์ :
*
กรุณาระบุที่อยู่อีเมล์อีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
ข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน.
ที่อยู่ :
ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี
เช่น 12/3 Soi Ramkhamhaeng 166 Yak 4
ตำบล / แขวง :
กรุณาระบุตำบล หรือแขวง
เช่น Minburi
อำเภอ / เขต :
กรุณาระบุอำเภอ หรือ เขต
เช่น Minburi
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เช่น 10240
ช้อมูลผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้งาน :
*
กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน :
*
กำหนดรหัสผ่านมีความยาวได้ตั้งแต่ 8 ถึง 16 ตัวอักษร
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ a,A ถึง z,Z ตัวเลข 0 ถึง 9 และ อักขระพิเศษ รวมกันในรหัสผ่าน
ตัวอย่าง d@z59i;ND
ยืนยันรหัสผ่าน :
*
กรุณาระบุ Password อีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
กรอกรหัสดังภาพ CAPTCHA Image    Reload *
 
ท่านรู้จัก NetRegis.com ได้อย่างไร (เลือกได้หลายข้อ)
จากคนรู้จัก/เพื่อน
Google/ Yahoo/ Bing
โฆษณาแบนเนอร์
อื่นๆ (โปรดระบุ)
 
*** หมายเหตุ   สัญลักษณ์ * เป็นข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องกรอก กรุณากรอกให้ครบถ้วน
  มีลูกค้าบางท่านกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อกลับไปได้ เมื่อเวลาที่ Domain หรือ Hosting หมดอายุ เว็บไซต์นั้นจะใช้งานไม่ได้ และมีผลกระทบทำให้ธุรกิจของท่านเสียหาย ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
 
ยืนยันการสมัครและยอมรับเงื่อนไข ยอมรับเงื่อนไข
รายละเอียดข้อตกลงในการสมัคร