NetRegis.Com

คุณสมบัติ Hosting: เครื่อง Server อีเมล์ web hosting โดเมน ฐานข้อมูล

คุณสมบัติ Hosting และ ฟังก์ชั่นบริการต่างๆ ที่ท่านจะได้รับ (อาจมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการเพิ่มเติม จากบริการปกติ)

คุณสมบัติพื้นฐาน
เลือกเพิ่มเติม
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อีเมล

Web Hosting

 • .htaccess
 • CGI
 • PHP
 • การส่งผ่านข้อมูลผ่าน FTP
 • Webalizer (การวิเคราะห์การเข้าถึง)
 • Parallels Plesk Control Panel
 • DirectADMIN Control Panel

Domain

 • ระบบจัดการโดเมน FTP
 • DNS ส่วนตัว
 • ความเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์
 • URL Forwarding

ระบบความปลอดภัย

 • IPS FTP
 • SSL Certificate
 • ระบบป้องกันไวรัสภายในเซอร์เวอร์

ฐานข้อมูล

 • SQLite
 • MySQL
 • MS-SQL

ระบบจัดการฐานข้อมูล

 • phpMyAdmin